Leksioni hapur nga Prof.Dr. Ilia Kristo “Sipërmarrja dhe shkollat si mjedise sipërmarrëse”

Departamenti i Metodologjive të Mësimdhënies në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, më datë 18 maj 2017, organizoi një leksion të hapur me studentët e programit Mësues për arsimin fillor me temë “Sipërmarrja dhe shkollat si mjedise sipërmarrëse” nën drejtimin e Prof.Dr. Ilia Kristo, pedagog i Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tiranës. Edukimi për sipërmarrjen në shkollë është identifikuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit si një instrument efikas për nxitjen e sipërmarrjes dhe punësimit të të rinjve në vendin tonë.  Studentët e pranishëm drejtuan mjaft pyetje në lidhje me temën e trajtuar. Ata e vlerësuan si mjaft të dobishëm këtë leksion dhe theksuan rëndësinë e madhe të shkollës si institucioni që drejtpërdrejt merret me formimin e nxënësit dhe përgatitjen e tij me njohuri, shkathtësi e shprehi, aftësimin e tij  për të përballuar sfidat e jetës, për t’iu përshtatur ndryshimit dhe për ta krijuar atë.

Aktivitet në kuadër të “Javës së Familjes”

Në kuadër të “Javës së Familjes”, Forumi i gruas, Elbasan në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave të Edukimit organizoi në datë 10.05.2017 ora 10.00 një aktivitet me studentë dhe pedagogë të Departamentit të Shkencave Sociale dhe Edukimit Qytetar. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte ndërgjegjësimi i komunitetit dhe veçanërisht i të rinjve mbi çështjet që kanë të bëjnë me dhunën në familje dhe barazinë gjinore. Zj. Mirela Gjoni dhe znj. Gentjana Hasalla prezantuan shërbimet e ofruara nga Forumi i gruas dhe projektet e ndërgjegjësimit që zbatohen në qarkun e Elbasanit. Në këtë kuadër, Aurora Balukja, pedagoge në FSHE-së mbajti një leksion të hapur me temë: “Dhuna kundër grave dhe vajzave, një fenomen për t’u luftuar”. Gjatë aktivitetit studentët treguan interes dhe diskutuan rreth çështjeve të trajtuara. Ata shprehën dëshirën për t’u përfshirë nëpërmjet artit në aktivitete kundër dhunës dhe barazisë gjinore.

Vizitë pune në Universitetin Jug - Perëndimor “Neofit Rilski”, Bllagoevgrad, Bullgari.

Në kuadër të marrëveshjes  së bashkëpunimit midis universitetit tonë dhe Universitetit të South-West “Neofit Rilski” në Bllagoevgrad, u zhvillua një vizitë pune nga një grup pedagogësh të Fakultetit të Shkencave të Edukimit. Sipas një axhende të përcaktuar më parë, u realizuan takime me Assoc. Prof. Trayan Popkochev- dekan i Shkencave të Edukimit, Dr. Vaska Stancheva-Popkostadinova - shefe e Departamentit të Shkencave Mediko-Sociale dhe Ph.D. Petrana Stoykova- pedagoge në Departamentin e Psikologjisë. Nga takimet e realizuara u diskutuan mundësitë e bashkëpunimit dhe të interesit të përbashkët në këto drejtime: shkëmbime pedagogësh dhe studentësh; publikime (botime) reciproke; pjesëmarrje në aktivitete reciproke; pjesmarrje reciproke në konferenca shkencoredhe partneritete në projekte. U shfaqën interesa për bashkëpunim në fushat: Sociologji Edukimi; Sociologji e Ligjeve; Sociologji e Politikës; Pediatri Sociale; Sociologji Psikiatrike dhe në fushën e Edukimit “Edukimi në aktivitetet Sociale”. U diskutuan edhe çështje të organizimit dhe të zhvillimit të praktikave shkollore.

Panairi i Bamirësisë “Punonjësi social sjell ngjyrat e jetës”

Në datën 8 maj 2017, Departamenti i Shkencave Sociale në mbështetje të Dekanatit organizoi Panairin e Bamirësisë “Punonjësi social sjell ngjyrat e jetës”, i cili u realizua nga studentët e vitit të dytë të degës Punë Sociale. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte sensibilizimi i të gjithë aktorëve të politikave sociale që kontribuojnë në komunitet nën moton “Ne s’mund të bëjmë gjëra të mëdha, por gjëra të vogla me dashuri të madhe”. Studentët realizuan punime të ndryshme, të cilat do t’u dhurohen individëve në nevojë për promovimin e figurës së punonjësit social, i cili është figurë profesionale që i vjen në ndihmë gjithë komunitetit. Pjesëmarrës në këtë aktivitet ishin organizata joqeveritare, studentë dhe pedagogë të Fakultetit të Shkencave të Edukimit dhe media lokale. 

Leksion i hapur nga fr. Joseph Elull O.P me temë “Dialogu ndërfetar: Sfidat dhe aspiratat”

Departamenti i Shkencave Sociale në FSHE, në bashkëpunim me Qendrën e Bashkëpunimit Ndërfetar, në datë 28.04.2017 organizoi leksionin e hapur “Dialogu ndërfetar: Sfidat dhe aspiratat”, prezantuar nga fr. Joseph Elull O.P, delegat i Arshipeshkëvisë së Vatikanit në dialogun ndërmjet Krishtërimit dhe Islamit. Leksioni i zhvilluar me studentë të shkencave sociale trajtoi nevojën drejt një qasjeje gjithëpërfshirëse  në kuadër të përballjes me sfidat e fenomeneve të radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm, duke nxitur afrimin e kulturave dhe dialogut fetar në të mirë të bashkëjetesës. 

Leksion i hapur nga Prof.Dr. Gaetano Dammacco me temë “Shteti dhe e drejta e lirisë fetare”

Departamenti i Edukimit Qytetar në FSHE, në bashkëpunim me Universitetin e Barit “Aldo Moro”-Itali, në datë 28.04.2017 organizoi leksionin e hapur me temë “Shteti dhe e drejta e lirisë fetare”, prezantuar nga Prof.Dr. Gaetano Dammacco. Leksioni trajtoi rëndësinë e lirisë fetare në sferën e të drejtave themelore të njeriut, si një aspekt shumë i rëndësishëm i lirive personale, duke e lidhur me traktatet e ndryshme ndërkombëtare. Morën pjesë studentë të degëve Filozofi-Sociologji dhe Edukatë Qytetare, të cilët drejtuan pyetje dhe diskutuan rreth temës së trajtuar.