Kërkimi Shkencor ne FSHN

Së bashku me mësimdhënien veprimtaria kërkimore shkencore është detyrë e të gjithë stafit akademik të fakultetit. Një punë e tillë që të funksionojë sa më mirë duhe  të jetë edhe e matshme. Detyrë bazë ne këtë drejtim e çdo anëtari të stafit akademik është kualifikimi i mëtejshëm. Fakulteti ynë është nga të parët në këtë drejtim dhe kjo si rrjedhojë e punës disavjeçare të pedagogëve të këtij fakulteti. 

Veprimtaria kërkimore shkencore e FSHN-së është përqendruar në këto drejtime kryesore:

1 - Përmirësimi i kurrikulave në të tre nivelet e studimit;
Janë përmirësuar të gjitha kurrikulat janë përgatitur kurrikula të reja në nivelin e tretë të studimit.
2 - Botime në organe shkencore brenda dhe jashtë vendit;
   - Probleme të mësimdhënies së matematikës
   - Probleme të mësimdhënies së biologjisë dhe kimisë
3 - Hartime dhe botime tekstesh universitaredhe monografi;
4 - Udhëheqje doktoraturash dhe mbrojtje doktoraturash;
5 - Shkëmbime përvojash;
Programi CEEPUS e disa programe të tjera
6 - Pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare;
- Pjesëmarrje në konferencën ndërkombetare DPG2010, Regensburg, Gjermani
- Pjesëmarrje në konferencën ndërkombëtare per Fiziken ne Vlorë
- Pjesëmarrje në konferencën ndërkombëare të Institutit Albashkenca,
Konferencë
- Pjesëmarrje në konferencën ndërkombëtare të ISTI2012,Fakulteti Ekonomik, Tiranë,
7 - Organizim konferencash;
- Probleme në fushën e mjekësisë për rajonin dhe më gjerë, Konferenca e III Mjekësore Rajonale
-  Rezultate në fushën e algjebrës dhe analizës funksionale dhe impakti i tyre në mësimdhënie. Konferencë ndërkombëtare
8 - Seminare shkencore didaktike dhe informacione shkencore;
9 - Projekte dhe studime në terren;
- Vijimësi për studime mjedisore, florën dhe faunën Ekspedita në terren dhe projekte
- Ecuria e veprimtarisë shkencore dhe kualifikimet përkatëse. Informacion-analizë
- Veprimtari eksperimentuese dhe faktmbledhëse. Informacion-përgatitje për doktoraturë
- Studimi mjedisor dhe i biodiversitetit të liqeneve Funar, Gjinar, Shebenik.
10 – Udhëheqje tema diplomash.

Read more...

Qendra Kërkimore Shkencore Eksperimentale

Në strukturën e Qendës së kërkimit dhe zhvillimit veçojmë Laboratorin Kërkimor Shkencor Eksperimental në mjediset e ish-Kombinatit Metalurgjik, i cili ka një përvojë disavjeçare në kryerjen e analizave dhe testimeve laboratorike.
Personeli i  Laboratorit Kërkimor Shkencor Eksperimental.          

  1. Nikoleta Kostandini     Përgjegjës Laboratori
  2. Agim Shaho               Teknik
  3. Ligor Prifti                  Teknik

Veprimtarite "Ditet e Hapura 2017"

Ne kuader te veprimtarive mbi "Ditet e Hapura" pedagoge nga Fakulteti i Shkencave te Natyres zhvilluan takime promovuese te degeve te ndryshme te FSHN ne disa gjimnaze ne qytetet e Librazhdit, Perrenjasit dhe Pogradecit. Ne keto takime nxenesit maturante u njohen me programet studimore si edhe me diplomat dhe mundesite qe kane te diplomuarit ne deget e FSHN. 

Ceremonia e Diplomimit në FSHN

21.04.2017--Fakulteti i Shkencave te Natyres (FSHN) organizoi ne daten 21 Prill ceremonine solemne te shperndarjes se diplomave per rreth 60 te diplomuar te cikleve bachelor dhe master nga te gjitha programet mesimore qe ofrohen ne kete fakultet. Ne kete ceremoni mori pjese edhe Rektori i Universitetit Prof. Dr. Skender Topi dhe Zevendes Rektori Prof. as. Dr. Peçi Naqellari si edhe stafi akademik i FSHN. Te pranishem ishin edhe profesore qe kane dhene kontribut ne vite si edhe te aferm te studenteve te diplomuar.  

Ceremonia u hap nga Dekani i Fakultetit Prof. Dr. Sotir Mali i cili theksoi rëndësinë e këtij aktiviteti ne drejtim te vlerësimit te studenteve qe kane studiuar dhe janë diplomuar ne FSHN si edhe te stafit akademik qe me punën e tij nder vite ka nxjerre breza te tere te diplomuarish. Dekani midis te tjerash theksoi se FSHN synon cilesine e mësimdhënies dhe rritjen e saj vazhdimisht duke pregatitur studentet qe do te gjejnë veten me se miri ne tregun e punës.  

Me pas e mori fjalën Rektori i Universitetit duke vlerësuar te diplomuarit dhe punën e FSHN si edhe duke ofruar mbështetje te vazhdueshme nga programet e ndryshme te shkëmbimit akademik ku studentet mund te përfitojnë duke u bere pjese e tyre. Ne vazhdim Zevendes Rektori Prof. as. Dr. Peçi Naqellari po ashtu e cilësoi një sukses punën e FSHN duke vlerësuar studentet e diplomuar, vazhdimesine dhe përkushtimin e stafit akademik ne drejtim te permiresimit te cilesise.

Ceremonia u mbyll me shpërndarjen e diplomave për studentet me te mire ku një pjese e tyre u shperndane nga profesorët me kontribute nder vite Prof. Dr. Ziso Thomollari, Prof. Dr. Agron Tato dhe Prof. Dr. Jani Dode si edhe nga Pergjegjesat e Departamenteve perkatese te FSHN. 

Organizimi i Konferences Nderkombetare "Sustainable Water Resources Management 2017"

Universiteti i Elbasanit "Aleksander Xhuvani" do te organizoje ne datat 20-22 Tetor 2017 konferencen shkencore nderkombetare me teme: Sustainable Water Resources Management. Konferenca zhvillohet me bashkepunimin e universiteve brenda dhe jashte vendit dhe ne te pritet te marrin pjese kerkues shkencore nga rajoni dhe me gjere te interesuar ne fushen e menaxhimit te burimeve ujore. Per me shume informacion klikoni ketu.