Laboratoret e Teknologjive te Informacionit

Departamenti i Informatikes te Fakultetit te Shkencave te Natyres disponon 3 laboratore te rinj me 100 kompjutera qe shfrytezohen kryesisht nga dega "Teknologjite e Informacionit" por edhe nga deget e fakulteteve te tjera te Universitetit te Elbasanit. Laboratoret jane te pajisur me kompjutera personale, te prodhuar ne vitin 2016 dhe ne to jane instaluar programe bashkekohore. Baza laboratorike ka nje ndikim te drejtperdrejte ne cilesine e mesimdhenies duke ju dhene mundesine studenteve qe te kryejne detyra praktike dhe laboratorike. Dy laboratore administrohen nga nje server i cili i jep mundesine cdo studenti te rregjistruar qe te kete hapesiren e tij personale per ruajtjen e detyrave dhe dokumenteve te nevojshem per procesin mesimor. 

Laboratoret e Fizikes

Laboratoret e Kimise

Laboratoret e Biologjise

Laboratori Kerkimor - Metalurgji