Njoftim për datat dhe komisionet e provimeve të sezonit të dimrit, për vitin akademik 2016-2017

Studentët e Fakultetit të Shkencave të Edukimit do të gjejnë në linqet e mëposhte, datat dhe komisionet e provimit për sezonin e dimrit, të vitit akademik 2016-2017.

Master Shkencor Punonjes Social

Master Shkencor Psikolog Edukimi

Master Profesional Shërbim Prove

Master Profesional Psikolog në Institucione

Master Profesional në Mësuesi (të gjitha programet e studimit)

Master Profesional Edukim Fizik dhe Sporte

Bachelor Edukim Fizik dhe Sporte

Bachelor Punonjës Social

Bachelor Psikologji

Bachelor Filozofi

Bachelor Edukim Qytetar

Bachelor Arsimi Parashkollor

Bachelor Arsimi Fillor