Historiku i FSHN

Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) si njësi kryesore e Universitetit “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit është formuar në vitin 1992. Degët (sot Programet e studimit) Matematikë-Fizikë dhe Biologji-Kimi janë hapur në vitet 1969-1970, me sisteme të ndryshme studimi (me dhe pa shkëputje nga puna; sistem 3-vjeçar studimi dhe më vonë pas viteve 1980 u hap sistemi 4-vjeçar).
Në vitin 1982 u hap dega 4 vjeçare ditën. Në vitin 1992 u inkuadruan në Fakultetin e Shkencave të Natyrës degët  Matematikë-Fizikë dhe Biologji-Kimi.
Këshilli i Akreditimit, mbështetur në Raportin e Vetëvlerësimit dhe Vlerësimit të Jashtëm, në vitin 2006, në rekomandimin e vet jep Akreditimin Institucional të Fakultetit të Shkencave të Natyrës.
Në vitin 2009 u hap programi i studimit bachelor në “Teknologjitë e Informacionit”.
Në vitin 2011 u hap programi i studimit bachelor në “Fizikë Kompjuterike”.
Në vitin 2011 u hap programi i studimit dyvjeçar në “Teknolog Laborant”.
Në vitin 2013 u hap programi i studimit bachelor në “Matematikë-Informatikë”.

Në vitin 2009 u hap programi i studimit Master i Shkencave në “Matematikë e Zbatuar”.
Në vitin 2009 u hap programi i studimit Master i Shkencave në “Mbrojtje Mjedisi”
Në vitin 2012 u hap programi i studimit Master professional në “Teknologjitë e Informacionit”
Në vitin 2012 është miratuar programi i studimit Master professional në “Analist Prodhimi”
Në vitin 2002 filloi studimi në sistemin me kohë të pjesshme.


Departamentet e Matematikës dhe të Fizikës funksionojnë prej 43 vjetësh dhe kanë përgatitur gjenerata të tëra mësuesish të matematikës dhe fizikës për shumicën e qarqeve të Shqipërisë. Vetëm në qarkun e Elbasanit studentët e dalë nga dega Matematikë-Fizikë e Elbasanit mbulojnë thuajse 95% të mësimit të matematikës e të fizikës dhe mjaft drejtues të shkollave. Ky reputacion shndërrohet në një detyrim të madh për të mbajtur lart emrin e mirë dhe pozitat e fituara në tregun arsimor tani të hapur.  
Dega Biologji-Kimi ka përgatitur për dekada mësues biologjie e kimie të një  niveli të lartë. Kjo është bërë e mundur edhe nga aktivizimi i pedagogëve shumë të përgatitur me grada e tituj shkencorë, si të brendshëm edhe të jashtëm. Bashkëpunimi shumë i mirë me Fakultetin e Shkencave të Natyrës të UT, ka dhënë kontribut shumë të rëndësishëm në konsolidimin e Degës Biologji-Kimi.

Misioni i Fakultetit të Shkencave të Natyrës sot është zhvillimi i tij në mënyrë që te jetë në lartësinë e duhur me nevojat e kërkesat e tregut të punës.

Read more...