Java e gjuhësisë

Java e gjuhësisë
26.10.2015 – 31.10.2015

Departamenti i Gjuhësisë në bashkëpunim me Qendrën e Studimeve Albanologjike e Ballkanologjike organizuan “Javën e gjuhësisë”.
E hënë 26.10. 2015, ora 12:00
Fjala hapëse e “Javës së gjuhësisë” nga Përgjegjësi i Departamentit të Gjuhësisë Prof. as. dr. Albert Riska.
Fjalë përshëndetëse nga Rektori i Universitetit “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit, Prof. Dr. Liman Varoshi.
Fjalë përshëndetëse nga Dekani i Fakultetit të Shkencave Humane të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit, Prof. Dr. Roland Gjini.
Promovim i librit “Gramatikë e gjuhës shqipe” të autorit Kostaq Cipo, botuar nga Universiteti “Aleksandër Xhuvani” i Elbasanit. Përgatitja për botim e veprës u krye nga Dr. Lura Turhani dhe Msc. Resul Telhaj nën përkujdesjen e Prof. as. dr. Albert Riskës.
Në promovim shprehën mendimet e tyre për veprën Prof. as. dr. Albert Riska, drejtuesi i projektit, Dr. Lura Turhani, mbi çështje të morfologjisë, dhe Msc. Resul Telhaj mbi trajtimin e sintaksës së gjuhës shqipe prej prof. Kostaq Cipos.
Diskutuan mbi veprën edhe Prof. dr. Tomorr Plangarica, Prof. as. dr. Kujtim Bevapi dhe Prof. dr. Emine Sadiku.
Në promovim mbajti një fjalë falënderuese edhe zonja Mimoza Ceka (Cipo), e bija e prof. Kostaq Cipos.
 
E martë 27.10.2015, ora 11:00
Promovimi i librave të Prof. dr. Emine Sadiku “Albanish – Übungsbuch”, “Grammatisches Wörterbuch für Albanisch, eine grammatische-lexikographische Zusammenstellung”.
Në promovim shprehën mendimet dhe vlerësimet për veprat përkatëse Prof. dr. Tomorr Plangarica, Dr. Leonard Dauti dhe Dr. Lura Turhani.
Diskutuan mbi veprat dhe ndihmesën e prof. Sadikut në lëmin e gjuhësisë dhe të mësimdhënies së shqipes si gjuhë e huaj edhe Prof. dr. Abdulla Ballhysa, Prof. as. dr. Kujtim Bevapi dhe PhD kandidate Ruzhdi Stringa.
Në mbyllje autorja mbajti edhe një fjalë falënderuese.

E mërkurë 28.10.2015, ora 11:00
Promovim i librit “Gjuhësi … … gjuhësore” të Prof. Dr. Remzi Përnaskës.
Në këtë promovim u mbajt një fjalë përshëndetëse nga Rektori i Universitetit “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit, Prof. Dr. Liman Varoshi.
Në promovim shprehën mendimet dhe vlerësimet për veprat përkatëse Prof. dr. Tomorr Plangarica, Prof. as. dr. Teuta Toska dhe Dr. Leonard Dauti.
Diskutuan mbi veprën Prof. as. dr. Mustafa Karapinjalli dhe Prof. as. dr. Kujtim Bevapi.
Fajlë mirënjohëse dhe përshëndetëse për autorin u shprehën edhe prej Prof. Dr. Hëna Pasho.
Veprimtaria u mbyll me fjalën falënderuese të Prof. dr. Remzi Përnaskës.
E enjte 29.10.2015, ora 11:00
Promovim i librit “Hyrje në metodologjinë e kërkimit shkencor (shkencat gjuhësore)” të Prof. Dr. Mehmet Çelikut.
Në këtë promovim u mbajt një fjalë përshëndetëse nga Rektori i Universitetit “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit, Prof. Dr. Liman Varoshi.
Në promovim shprehën mendimet dhe vlerësimet për veprat përkatëse Prof. Dr. Ymer Çiraku, Prof. as. dr. Kujtim Bevapi, Prof. as. dr. Elvira Lumi dhe Msc. Resul Telhaj.
Diskutuan mbi veprën Prof. Dr. Tomorr Plangarica, Phd kandidate Ruzhdi Stringa dhe piktori, bashkëmoshatar i autorit, Xhemal Lufta.
Në mbyllje autori, Prof. Dr. Mehmet Çeliku, mbajti një fjalë përshëndetëse.

E premte 30.10.2015 – e shtunë 31.10.2015
U zhvillua Konferenca Shkencore Mbarëkombëtare “Mehmet Çeliku – personalitet i gjuhësisë shqiptare”, për nder të 80-vjetorit.
Data 30. 10. 2015, ora 09:00
Ceremonia e hapjes, UE (godina qendrore), auditori nr. 107.

Fjalë përshëndetëse:
- Rektori i Universitetit “A. Xhuvani”, Prof. Dr. Liman Varoshi.
- Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Akademik Flora Dado.

Falënderim i rastit nga Prof. Dr. Mehmet Çeliku.
Referati mbi kontributin e prof. Mehmet Çelikut u mbajt nga Prof. as. dr. Albert Riska.

Në këtë konferencë u paraqitën 58 kumtesa të profesorëve, punonjësve shkencorë e pedagogëve të universiteteve të Shqipërisë, Kosovës e Maqedonisë, si dhe prej studiuesve të gjuhës shqipe nga trevat shqiptare të Malit të Zi. Punimet u ndoqën me interes përgjatë dy ditëve nga intelektualë të qytetit të Elbasanit, profesorë e studentë.
Dt. 31.10.2015  
Biblioteka UE, auditori nr. 003.
Ceremonia e mbylljes. Ora 13:00.