Bursa studimi per ne Austri

Hapet thirrja për aplikim për bursa me Universitetin e Viktor Frankl Hochschule ne Klangenfurt, Austri.

Ju njoftojmë se është hapur thirrja për aplikim për bursa studimi ne kuadër te projektit Erasmus International Credit Mobility te fituar nga Universiteti i Elbasanit me Universitetin e Viktor Frankl Hochschule ne Klangenfurt, Austri. Ne ketë projekt ne arritëm te fitonin 2 bursa Bachelor, për një periudhe prej 4 muajsh nga data 1 Mars 2017 deri me 30 Qershor 2017. Te drejtën për te aplikuar e kane vetëm studentet e Fakultetit te Shkencave te Edukimit. Studentet qe do te shpallen fitues do te përfitojnë nga pagesën mujore pre 850 Euro ne muaj gjate qëndrimit dhe studimit ne Austri si dhe shpenzimet e udhëtimit prej 275 Eurosh.

Afati i fundit për aplikim është 7 Shkurt 2017!

Dokumentet duhet te dorëzohen pranë Drejtorisë se Marrëdhënieve me Jashtë ne Rektorat (kati i katërt).

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 1. Formulari i aplikimit (kliko për ta shkarkuar)
 2. Fotokopje e pasaportës
 3. Vërtetim qe jeni student i UE-se.
 4. CV
 5. Letër motivimi
 6. Fotokopje te gjuhës Angleze ose Gjermane.

 

Ju urojme suksese ne aplikim!

Hapet thirrja per aplikim per bursa me Universitetin e Krakoves ne Poloni

Ju njoftojme se eshte hapur thirrja per aplikim per bursa studimi ne kuader te projektit International Credit Mobility (Erasmus+) te fituar nga Universiteti i Elbasanit me Universitetin Ekonomik te Krakoves ne Poloni. Ne kete projekt ne arritem te fitonin 4 bursa Bachelor (Undergraduate) dhe 4 bursa Master, per nje periudhe prej 5 muajsh ne periudhen Shkurt 2017 - Qershor 2017. Bursat ofrohen ne keto fusha studimi: Business and Administration dhe Finance and Banking. Studentet qe do te shpallen fitues do te perfitojne nga 750 Euro ne muaj dhe nje shume te vetme prej 275 Eurosh per shpenzime udhetimi. Afati i fundit per aplikim eshte 30 Nentor 2016!

Dokumentat duhet te dorezohen prane Drejtorise se Marredhenieve me Jashte ne Rektorat (kati i katert).

Dokumentat e nevojshme per aplikim:

 1. Formulari i aplikimit (kliko per ta shkarkuar)
 2. Fotokopje e pasaportes
 3. Vertetim qe jeni student i UE-se.
 4. CV
 5. Leter motivimi

Ju urojme suksese ne aplikim!

Hapet thirrja per aplikim 2016 per mobilitet studentesh dhe pedagogesh me Universitetin e Iasit ne Rumani

 Dear colleagues,

We are pleased to announce that the 2016 Call for application for a scholarship within the Erasmus+ project for students and staff is now open: https://erasmusplus.uaic.ro/ (between 28th of September and 5th of November 2016.)

Te nderuar kolege,

Kemi kenaqesine t'ju njoftojme se Thirrja per aplikime 2016 per mobilitete studentesh dhe pedagogesh ne kuader te projekteve Erasmus+ eshte e hapur: https://erasmusplus.uaic.ro/ (nga 28 Shtatori 2016 - 5 Nentor 2016). 

Ne linkun e projektit do te gjeni te gjithe informacionin e nevojshem mbi bursat dhe menyren e aplikimit. Ju ftojme te aplikoni sa me shume dhe ju urojme suksese ne aplikim!

Hapet thirrja per aplikim ne kuader te projektit Euroweb+

Ju bejme me dije se duke nisur nga data 1 Nentor 2016 eshte hapur thirrja per aplikime ne kuader te projektit Euroweb+, ne te cilin universiteti yne eshte partner. Per kete thirrje jane ne dispozicion 21 pozicione per Bachelor dhe 21 pozicione per Master per nje periudhe prej 6-10 muajsh, duke filluar nga semestri i pare i vitit te ardhshem akademik 2017-2018. Mund te krijohet mundesia edhe per ndonje pozicion doktorature ose post-doktorature. Ju urojme suksese ne aplikim!
http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/

Thirrje per aplikim per mobilitete studentesh dhe pedagogesh me Spanjen

Me kenaqesi ju njoftojme se Universiteti i Elbasanit ka fituar nje projekt per mobilitetin e 13 pedagogeve dhe te 20 studenteve me Instituto de Educacion Secundaria Ribeira do Louro dhe me Rajonin e Galicias ne Spanje. Per pedagoget keto mobilitete 3-javore do te realizohen gjate muajit Shator 2016 ndersa per studentet mobilitetet 9-mujore  do te fillojne rreth dates 15 Shtator 2016.

Ju bejme thirrje te aplikoni duke dorezuar ne Zyren e Marredhenieve me Jashte prane Rektoratit dokumentat e meposhtem:

Per pedagoget:

 1. Vertetim punesimi 
 2. CV (format europass)
 3. Leter Motivimi
 4. Fotokopje te pasaportes

Per studentet:

 1. Vertetim qe jeni student
 2. CV
 3. Leter Motivimi
 4. Fotokopje te pasaportes

Afati i fundit per dorezimin e dokumentave 31 GUSHT 2016!

SUKSESE ne aplikim!