Hapet thirrja per aplikim 2016 per mobilitet studentesh dhe pedagogesh me Universitetin e Iasit ne Rumani

 Dear colleagues,

We are pleased to announce that the 2016 Call for application for a scholarship within the Erasmus+ project for students and staff is now open: https://erasmusplus.uaic.ro/ (between 28th of September and 5th of November 2016.)

Te nderuar kolege,

Kemi kenaqesine t'ju njoftojme se Thirrja per aplikime 2016 per mobilitete studentesh dhe pedagogesh ne kuader te projekteve Erasmus+ eshte e hapur: https://erasmusplus.uaic.ro/ (nga 28 Shtatori 2016 - 5 Nentor 2016). 

Ne linkun e projektit do te gjeni te gjithe informacionin e nevojshem mbi bursat dhe menyren e aplikimit. Ju ftojme te aplikoni sa me shume dhe ju urojme suksese ne aplikim!