Shtyhet afati i procesit te regjistrimeve pranë Universitetit të Elbasanit deri më 1 nëntor

Në bazë të Udhëzimit Nr.25 të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, afati i regjistrimit të maturantëve pranë Universiteteve publike, shtyhet deri më datë 1 Nëntor.

Udhezimi Nr. 25

Njoftim per testin ndrkombetar te gjuhes se huaj me 30 tetor 2017

Studentet e interesuar do te gjejne ne linkun e meposhtem, njoftimin per testin e Toeic ne daten 30 tetor.

Njoftim Toeic

Udhezim i Rektorit te UE, për procesin e regjistrimit në ciklin e dytë të studimeve

Studentët e interesuar do të gjejnë bashkangjitur Udhëzimin Nr.3 të Rektorit të UE Prof.Dr. Skender Topi, për procesin e regjistrimit në ciklin e dytë të studimeve master, dhe afatet e përcaktuara.

Udhëzim Nr.3 i Rektorit të UE

Udhëzim 24/1 i MAS për regjistrimet në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve

Njoftohen të gjithë maturantët që konkurojnë për programet e studimit të Universitetit, të lexojnë me kujdes Udhëzimin 24/1 të MAS, ku do të gjejnë disa ndryshime në lidhje me datat e regjistrimit pranë sekretarive mësimore dhe afatet e regjistrimit.

Po kështu në këtë Udhëzim, për të gjithë studentët që kërkojnë të vazhdojnë ciklin e dytë të studimeve master, është përcaktuar data 20 tetor, si përfundim i proçesit të dorëzimit të dokumentacionit pranë sekretarive mësimore, si dhe janë përcaktuar datat e shpalljes së fituesve. Të interesuarit të lexojnë me kujdes afatet dhe dokumentacionin e kërkuar.

Udhëzim Nr. 24/1 i MAS

Njoftim per bursa britanike

Për të gjithë studentët e UE, Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), ju bën me dije se qeveria Britanike ka hapur “Programin e Bursave Chevening” për studentët Shqiptarë. Aplikimet pranohen deri më datë 8 Nëntor, ora 12:00.
Për më shumë informacion klikoni në: www.chevening.org/apply, ose shkruani në: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Njoftim për zhvillimin e testit ndërkombëtar të gjuhës së huaj angleze

Studentët e interesuar do të gjejnë në këtë link, njoftimin për provimin e rradhës të  Toeic-ut, në ambientet e Universitetit të Elbasanit.

Njoftim Toeic