UE ofron mundësi zgjedhjeje në programet e studimit master

1. Programet e studimit për “Master i shkencave” janë:

a)Në Fakultetin e Shkencave Humane (që ndodhet në Korpusin kryesor të UE-së” programet:

-Gjuhësi

-Trashëgimi kulturore