Hapen programet e studimit të ciklit të tretë të studimit (doktorata) në UE

Universiteti i Elbasanit tashmë ka hapur edhe programet e studimit të ciklit të tretë duke qenë në këtë mënyrë në pararojë të zhvillimeve të arsimit të lartë në mbarë vendin. Kështu në urdhërin e Ministrit të Arsimit dhe Shkencës për hapjen e këtyre cikleve të studimit miratohet:

Read more...

UE ofron mundësi zgjedhjeje në programet e studimit master

1. Programet e studimit për “Master i shkencave” janë:

a)Në Fakultetin e Shkencave Humane (që ndodhet në Korpusin kryesor të UE-së” programet:

-Gjuhësi

-Trashëgimi kulturore