Njoftim aplikimi për bursë për vitin akademik 2016-2017

Të gjithë studentët e interesuar për bursë dhe që plotësojnë kushtet ligjore, do të gjejnë në njoftimin e mëposhtëm listën e dokumentacionit të kërkuar dhe afatet e vendosura, për të dorëzuar këtë dokumentacion, pranë Rektoratit të Universitetit të Elbasanit.

Njoftim për aplikimin për bursë

Njoftim për testin ndërkombëtar të gjuhës së huaj në 11 dhjetor

Studentët e interesuar gjejnë në linkun e mëposhtëm datën dhe procedurat për testin e gjuhës së huaj.

 

Njoftim Toeic  11 dhjetor

Shtyhet afati i procesit te regjistrimeve pranë Universitetit të Elbasanit deri më 1 nëntor

Në bazë të Udhëzimit Nr.25 të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, afati i regjistrimit të maturantëve pranë Universiteteve publike, shtyhet deri më datë 1 Nëntor.

Udhezimi Nr. 25

Njoftim per testin ndrkombetar te gjuhes se huaj me 30 tetor 2017

Studentet e interesuar do te gjejne ne linkun e meposhtem, njoftimin per testin e Toeic ne daten 30 tetor.

Njoftim Toeic

Udhezim i Rektorit te UE, për procesin e regjistrimit në ciklin e dytë të studimeve

Studentët e interesuar do të gjejnë bashkangjitur Udhëzimin Nr.3 të Rektorit të UE Prof.Dr. Skender Topi, për procesin e regjistrimit në ciklin e dytë të studimeve master, dhe afatet e përcaktuara.

Udhëzim Nr.3 i Rektorit të UE

Udhëzim 24/1 i MAS për regjistrimet në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve

Njoftohen të gjithë maturantët që konkurojnë për programet e studimit të Universitetit, të lexojnë me kujdes Udhëzimin 24/1 të MAS, ku do të gjejnë disa ndryshime në lidhje me datat e regjistrimit pranë sekretarive mësimore dhe afatet e regjistrimit.

Po kështu në këtë Udhëzim, për të gjithë studentët që kërkojnë të vazhdojnë ciklin e dytë të studimeve master, është përcaktuar data 20 tetor, si përfundim i proçesit të dorëzimit të dokumentacionit pranë sekretarive mësimore, si dhe janë përcaktuar datat e shpalljes së fituesve. Të interesuarit të lexojnë me kujdes afatet dhe dokumentacionin e kërkuar.

Udhëzim Nr. 24/1 i MAS