Konferenca e IV Infermierore Kombëtare në Specialitete

Në datën 16.12.2016 Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike, Departamenti i Infermieristikës Organizon Konferencën e IV Infermierore Kombëtare në Specilitete me temë kontributi i Infermiereve në përmirësimin e shendetit të individit, familjes dhe shoqërisë. Vendi i zhvillimit të Konferencës Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike. Konferenca është në proces akreditimi për 6 kredite ne QKEV. Regjistrimet për pjesmarrje aktive me punime shkencore kane filluar dhe afati për dorëzimin e abstrakteve  është 14.11.2016 ne adresen Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dhe regjistrimet për pjesmarrjen pasive fillojnë në  datën 16.11.2016 pranë Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike. Pagesa për pjesëmarje është 1.500 lekë.