Datat e provimeve semestri i dyte dega Gjuhë-Letërsi

Viti i parë

Lënda

Data

Grupi

Salla

Ora

Fonetikë e gjuhës shqipe (M. Hasanaj, E. Gjata)

17/06/2015

ABC

117

0900

Letërsi botërore I, II (I. Stafa, E. Lumi)

24/06/2015

ABC

107

0900

Hyrje në shkencën e letërsisë (L. Boçi, E. Gugu)

10/07/2015

ABC

107

0900

Letërsi e Rilindjes (E. Lumi, N. Zhuri)

05/07/2015

ABC

117

0900

Shqipja standarde (L. Dauti, A. Xheka)

29/06/2015

ABC

117

0900

Viti i dytë

Lënda

Data

Grupi

Salla

Ora

Letërsi botërore e shek. XIX (R. Zekthi, K. Bylyku)

18/06/2015

A

115

0900

19/06/2015

B

115

15. 00

20/06/2015

C

115

0900

Letërsi moderne shqipe (B. Suta, V. Shingjergji)

11/07/2015

ABC

107

0900

Gramatikë e gjuhës shqipe (morfologji) (M. Karapinjalli, R. Luniku)

30/06/2015

ABC

107

0900

Leksikologji dhe semantikë (A. Ballhysa, E. Shingjergji)

06/07/2015

ABC

117

0900

Analizë teksti (B. Shingjergji, A. Riska)

25/06/2015

ABC

107

0900

Viti i tretë

Letërsi botërore e shek. XX

(R. Zekthi, K. Bylyku)

10/06/2015

A

111

0900

16/06/2015

B

111

0900

22/06/2015

C

111

0900

Histori e gjuhës shqipe (A. Riska, S. Gjoci)

10/06/2015

B

117

0900

16/06/2015

C

117

 

22/06/2015

A

117

 

Gramatikë e gjuhës shqipe (sintaksë) (R. Telhaj, A. Riska)

10/06/2015

C

115

0900

16/06/2015

A

115

 

22/06/2015

B

115

 

Gjuhësi e përgjithshme (T. Toska, J. Cungu)

04/07/2015

05/07/2015

A+1/2B

C+1/2B

115

9.00

Letërsi bashkëkohore shqipe (I. Yzeiri, E. Lumi)

30/06/2015

ABC

107

11.00

Minivjeshte per studentet qe kane vetem 1 dhe 2 provime te pa shlyera  07, 09 korrik 2015

diploma dhe prov. Formimi  20 korrik 2015  

                   Pergj. Dep.                                                                  D E K A N I

     Prof.Asc.Dr  Albert Riska                                                    Prof. Dr. Roland Gjini


DATAT E PROVIMEVE PER SEZONIN: VERE 2015 DEGA ANGLISHT

VITI i PARE

NR.

LENDA

Forma

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Gjuhë e huaj e dytë

me shkrim

14/06/15

 

216

12.00

2.

Gjuhë praktike Anglisht

Të mbarturit

me gojë

17 /06/15

18/06/15

F. Gjata & Y. Leksi

217

217

09.00

3.

Gramatikë e gjuhës Ang.

me shkrim

23 /06/15

L. Çota & O. Çoku

107

09.00

4.

Shkrim akademik

me shkrim

28/06/15

E. Çela & L. Çela

216 & 217

09.00

5.

Hyrje në gjuhësi

me shkrim

06/07/15

L. Çota & M.Pila

107

09.00

Lëndët: Njohuri kompjuteri; Anglishtja përmes gjinive letrare (me zgjedhje) dhe Gjuhë e huaj e tretë (me zgjedhje) nuk kanë datë sezoni të caktuar për pregatitje sepse janë firma. Data e shlyerjes së këtyre lëndëve përcaktohet nga pedagogët përkatës javën e fundit të mësimit, kështu që duhet të kontaktoni ata.

 

VITI i DYTE

NR.

LENDA

Forma

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Gjuhë e huaj e dytë

me shkrim

15 /06/15

 

216 & 313

10.00

2.

Stilistikë

me shkrim

20 /06/15

A. Dylgjeri & R. Bici

216 & 217

09.00

3.

Letërsi Britanike

me shkrim

29/06/15

O. Çoku & Y.Leksi

107

09.00

4.

Gjuhë praktike Anglisht

me shkrim

08 /07/15

E. Çela & L. Lekli

216 & 217

09.00

 • Shënim: Lëndët Njohuri mbi BE (me zgjedhje); Studime kulture ballkanike (me zgjedhje) nuk kanë datë sezoni të caktuar për pregatitje. Data e shlyerjes së këtyre lëndëve do të bëhet javën e fundit të mësimit. Ajo do të njoftohet nga pedagogët përkatës, kështu që duhet të kontaktoni ata.

 

VITI i TRETE

NR.

LENDA

 

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Gjuhë e huaj e dytë

me shkrim

16 /06/15

 

216 & 313

09.00

2.

Gjuhë praktike Anglisht

(Analizë Teksti)

me shkrim

22 /06/15

L. Çela & H. Demiri

107

09.00

3.

Tekstlinguistikë

me shkrim

30 /06/15

L. Vavla & Sh.Shyti

107

09.00

4.

Përkthim-interpretim

me gojë

07 /07/15

Y. Leksi & R. Bici

217

09.00

 • Shënim: Lëndët Studime komunikimi; Marrëdhënie me publikun (me zgjedhje); Letërsi e krahasuar (me zgjedhje)  janë firma. Data e shlyerjes së këtyre lëndëve do të bëhet javën e fundit të mësimit. Ajo do të njoftohet nga pedagogët përkatës, kështu që duhet të kontaktoni ata.
 • Shënim vetëm për studentët e viteve të 3-ta dhe përsëritës: Ata studentë që pas shfrytëzimit të datave të mësipërme, rezultojnë që të kenë ende pa shlyer 1 (një) ose 2 (dy) provime të mbartura, mund të shfrytëzojnë dy datat e mëposhtme për ti shlyer ato, përpara mbrojtjes së diplomës, në këtë sezon Vere. Studentët që kanë 3 (tre) ose më shumë provime të mbartura, nuk mund ti shfrytëzojnë dy datat e mëposhtme.                                      

1.

Provim i mbartur

Datë 10 /07/15

Pedagogu përkatës

Sallat: 216  & 217 & 313

Ora: 09.00

2.

Provim i mbartur

Datë 11 /07/15

Pedagogu përkatës

Sallat: 216  & 217 & 313

Ora: 09.00

 

 • Diploma me provim: 21 Korrik 2015 (vetëm studentët që kanë mesataren nën 7) ora 9:00
 • Diploma me provim (me goje) 22 Korrik 2015 ora 9:00

 

Dorëzimi i mikrotezës (3 kopje): 22 Korrik 2015 (tek zyra 228, ora 10.00 12.00)

 • Diploma me mikrotezë: 24 Korrik 2015 (vetëm studentët që kanë mesataren 7 e lart) ora 9:00

 

Pergjegjes Departamenti                                                          Dekani

 

       Prof.Asc.Dr. Laureta Vavla                                               Prof. Dr. Roland Gjini

DATAT E PROVIMEVE PER SEZONIN: VERE 2015 DEGA: Gazetari dhe Gjuhë Angleze

VITI i PARE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Hyrje në teorinë e medias

30/06/2015

H. Çiftja & Sokol Paja

405

09.00

2.

Formim gjuhësor

20/06/2015

T. Toska & Valbona Sinanaj

405

09.00

3.

Gjuhë praktike Angleze

26/06/2015

F. Gjata & B. Belegu

405

09.00

4.

Gramatikë e gjuhës Ang.

05/07/2015

L. Çota & E. Çela

407

09.00

5.

Hyrje në shkencën e komunikimit

10/07/2015

Ilir Yzeiri & Elvira Lumi

407

09.00

 • Shënim: Lëndët: Arti i filmit (me zgjedhje) nuk ka datë sezoni të caktuar për pregatitje, sepse është firmë. Data e shlyerjes së kësaj lënde do të bëhet javën e fundit të mësimit (nga data 7-12 qershor 2015). Ajo do të njoftohet nga pedagogët përkatës, kështu që duhet të kontaktoni ata.

VITI i DYTE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Shkrim ne media

17 /06/15

N. Shkelzeni & Nertila Tuka

405

09.00

2.

Tekstlinguistike

23 /06/15

L. Vavla & L.Lekli

407

09.00

3.

Radio dhe TV si masmedia

28/06/15

Blerina Gjerazi & Elvira Lumi

405

09.00

4.

Letersi Britanike

04 /07/15

O. Çoku & L. Çota

405

09.00

5.

Gjuhe praktike Angleze

09/07/15                                               

L.Lekli & H. Demiri

405

09.00

 • Shënim:Lënda: Stilistikë (me zgjedhje) nuk ka datë sezoni të caktuar për pregatitje, sepse është firmë. Data e shlyerjes së kësaj lënde do të bëhet javën e fundit të mësimit (nga data 7-12 qershor 2015). Ajo do të njoftohet nga pedagogu përkatës, kështu që duhet të kontaktoni ata.

VITI i TRETE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Anglishtja e medias

27/06/15

L. Lekli  & M.Pila

405

09.00

2.

Etika në media

03/07/15

E. Hidri & H. Çiftja

405

09.00

3.

Metoda kërkimore në masmedia

08/07/15

Hektor Çiftja & Sokol Paja

407

09.00

4.

Histori e shtypit Britanik dhe Amerikan

12/07/15

F.Vavla & Elvira Lumi

405

09.00

 • Shënim:Lënda: Produksion Audio dhe Video,  Web design, dhe Marrëdhënie me publikun (me zgjedhje), nuk kanë datë sezoni të caktuar për pregatitje, sepse janë firma. Data e shlyerjes së këtyre lëndëve do të bëhet javën e fundit të mësimit (nga data 7-12 qershor 2015). Ajo do të njoftohet nga pedagogu përkatës, kështu që duhet të kontaktoni ata.
 • Shënim vetëm për studentët e viteve të 3-ta dhe përsëritës: Ata studentë që pas shfrytëzimit të datave të mësipërme, rezultojnë që të kenë ende pa shlyer 1 (një) ose 2 (dy) provime të mbartura, mund të shfrytëzojnë dy datat e mëposhtme për ti shlyer ato, përpara mbrojtjes së diplomës, në këtë sezon Vere. Studentët që kanë 3 (tre) ose më shumë provime të mbartura, nuk mund ti shfrytëzojnë dy datat e mëposhtme.                                      

1.

Provim i mbartur

Datë 15/07/15

Pedagogu përkatës

Sallat: 405,407 & 313

Ora: 09.00

2.

Provim i mbartur

Datë 16/07/15

Pedagogu përkatës

Sallat: 405,407 & 313

Ora: 09.00

 • Diploma me provim: 22 Korrik 2015 (vetëm studentët që kanë mesataren nën 7) ora 9:00

Dorëzimi i mikrotezës (3 kopje): 15 Korrik 2015 (tek zyra 116, ora 10.00 12.00)

 • Diploma me mikrotezë: 22 Korrik 2015 (vetëm studentët që kanë mesataren 7e lart) ora:12:00

Pergjegjes Departamenti                                                                Dekani

 

Prof. Ass.Dr. Elvira Lumi & Dr. Laureta Vavla                             Prof. Dr. Roland Gjini

DATAT E PROVIMEVE PER SEZONIN: VERE 2015 DEGA GJERMANISHT

VITI i PARE

NR.

LENDA

Forma

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Gramatike e gjuhes gjermane

me gojë

15 /06/15

G. Sadiku & E.Avllazagai

209

08.00

2.

Praktike gjuhesore

me shkrim

17 /06/15

G.Sadiku & E. Avllazagaj

209

09.00

3.

Hyrje në gjuhësi

me shkrim

20 /06/15

Gl. Sadiku & E. Kristo

209

09.00

4.

Gjuhe e huaj e dyte

me shkrim

22 /06/15

 

209

09.00

5.

Shkrim akademik

me shkrim

24 /06/15

E. Kristo & B. Vercani

209

08.30

Shënim: Lëndët  me zgjedhje nuk ka datë sezoni të caktuar për pregatitje. Data e shlyerjes së kësaj lënde do të bëhet javën e fundit të mësimit. Ajo do të njoftohet nga pedagogët përkatës, kështu që duhet të kontaktoni ata

VITI i DYTE

NR.

LENDA

Forma

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Letërsi gjermane

me shkrim

16/06/15

B. Vercani & S. Disho

209

09.00

2.

Stilistikë e gjuhës gjermane

Me shkrim

25 /06/15

E. Kristo & B. Vercani

209

09.00

3.

Analizë teksti

me shkrim

29/06/15

E. Avllazagaj&M. De Matteis

209

09.00

4.

Gjuhë e huaj e dytë

me shkrim

02/07/15

M. Pila

209

09.00

 

 • Shënim: Lëndët Njohuri mbi BE (me zgjedhje); Studime te kulturës Ballkanike (me zgjedhje) nuk kanë datë sezoni të caktuar për pregatitje. Data e shlyerjes së këtyre lëndëve do të bëhet javën e fundit të mësimit. Ajo do të njoftohet nga pedagogët përkatës, kështu që duhet të kontaktoni ata.

VITI i TRETE

NR.

LENDA

 

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Përkthim-interpretim

Me shkrim

13/06/15

G. Sadiku & E. Avllazagaj

209

09.00

2.

Analizë teksti

Me shkrim

14 /06/15

Gl. Sadiku& M. De Matteis

209

09.00

3.

Gjuhë e huaj e dytë     

me shkrim

23 /06/15

G. Sulo

209

 

4.

Tekstlinguistik

Me shkrim

26 /06/15

E. Kristo &M. De Matteis

209

09.00

5.

Gjuhësi përqasëse

Me shkrim

04/07/15

E. Kristo & B. Vercani

209

09.00

 

 • Shënim: Lënda Gjermanishtja e biznesit (me zgjedhje), eshte firmë. Data e shlyerjes së saj do të bëhet javën e fundit të mësimit. Ajo do të njoftohet nga pedagogu përkatës, kështu që duhet të kontaktoni me të.
 • Shënim vetëm për studentët e viteve të 3-ta dhe përsëritës: Ata studentë që pas shfrytëzimit të datave të mësipërme, rezultojnë që të kenë ende pa shlyer 1 (një) ose 2 (dy) provime të mbartura, mund të shfrytëzojnë dy datat e mëposhtme për ti shlyer ato, përpara mbrojtjes së diplomës, në këtë sezon Vere. Studentët që kanë 3 (tre) ose më shumë provime të mbartura, nuk mund ti shfrytëzojnë dy datat e mëposhtme.                                      

1.

Provim i mbartur

Datë 10 /07/15

Pedagogu përkatës

Sallat: 209, 2010

Ora: 09.00

2.

Provim i mbartur

Datë 11 /07/15

Pedagogu përkatës

Sallat: 209, 2010

Ora: 09.00

 

 • Diploma me provim: 13 Korrik 2015 (vetëm studentët që kanë mesataren nën 7)

Dorëzimi i mikrotezës (3 kopje): 15 Korrik 2015(ora 09.00 11.00)

 • Diploma me mikrotezë: 20 Korrik 2015 (vetëm studentët që kanë mesataren 7 e lart)

 

Përgjegjësi Departamentit                                                                  Dekani

 

            Prof.Asc.Dr. Laureta Vavla                                          Prof. Dr. Roland Gjini

DATAT E PROVIMEVE PER PROGRAMIN E STUDIMIT GAZETARI, SEZONI I VERES

Viti I

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

1.

Formim gjuhësor

17.06.2015

Teuta Toska

Valbona Sinanaj

405

2.

Bazat e shkrimit (Kompozicion)

22.06.2015

Nirvana Shkëlzeni

Nertila Tuka

407

3.

Hyrje në shkencën e komunikimit

28.06.2015

Ilir Yzeiri

Elvira Lumi

407

4.

Hyrje në teorinë e medias

04.07.2015

Hektor Çiftja

Sokol Paja

405

5.

Letërsi shqipe

10.07.2015

Mirela Shella

Skënder Karriqi

405

 

Viti II

Nr.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

1

Shkrim në media

17.06.2015

Nirvana Shkelzeni

Nertila Tuka

407

2

Gramatikë e gjuhës shqipe

26.06.2015

Leonard Dauti

Resul Telhaj

407

3

Bazat e artit të filmit dhe fotos

03.07.2015

Ilirjan Sulkja

Elvira Lumi

405

4

Gazetari Televizive

07.07.2015

09.07.2015

Joana Kosho

Elvira Lumi

405

5

Radio si masmedia

10.07.2015

Chris Leaser

Elvira Lumi

407

 

Viti III

Nr.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

1

Etika në media

02.07.2015

Esmeralda Hidri

Hektor Çiftja

405

2

Studime televizive

07.07.2015

Florenc Vavla

Elvira Lumi

407

3

Semiologji

12.07.2015

Marsela Neni

Teuta Toska

407

 

Minivjeshtë: 15 dhe 16 korrik 2015

Dorëzimi i punimit të diplomës 14.07.2015

Provim Diplome: 22.07.2015

Pergjegjes Departamenti                                                                                    Dekani

 

        Prof. Ass.Dr. Elvira Lumi                                                                        Prof. Dr. Roland Gjini