Datat e Provimeve te vjeshtes per studentet e sistemit me kohe te pjesshme 2014-2015

F.Sh.Humane

Datat e Provimeve te vjeshtes per studentet e sistemit me kohe te pjesshme 2014-2015

12, 13, 19, 20 / shtator /2015Datat per diplome dhe provim formimi

1.    Gjuhe Shqipe dhe Letersi            29/shtator/2015
2.    Histori dhe Gjeografi                   30/shtator/2015

Datat e Provimeve te vjeshtes per studentet e sistemit me kohe te plote 2014-2015

F.Sh.Humane

Datat e Provimeve te vjeshtes per studentet e sistemit me kohe te plote 2014-2015
01, 03, 05, 07 Shtator/2015

Datat per diplome dhe provim formimi.

1.    Bachelor ne Gazetari  +  Gazetari-Anglisht                                 22.09.2015
2.    Gjuhe Shqipe dhe Letersi   +   Gjuhe Shqipe dhe Frenge            21.09.2015
3.    Histori Gjeografi   +  Histori-Gjuhe Gjermane  +  Gjeografi-Italisht  17.09.2015
4.    Gjuhet e huaja ( Anglisht, Gjermanisht, Italisht , Frengjisht)         18.09.2015

Datat e provimeve semestri i dyte, dega Gjuhë shqipe dhe frënge

Viti i parë

Lënda

Data

Grupi

Salla

Ora

Fonetikë e gjuhës frënge

15/06/2015

A

115

0900

Të shkruarit: shkrim akademik

19/06/2015

A

115

1500

Letërsi e rilindjes

24/06/2015

A

117

0900

Letërsi e huaj dhe  franceze

28/06/2015

A

115

0900

Gjuhë praktike frënge

04/07/2015

A

115

0900

 

Viti i dytë

Lënda

Data

Grupi

Salla

Ora

Letërsi moderne shqipe

10/07/2015

A

117

0900

Letërsi frënge e shek. XIX / Letersi e huaj shek 19

05/07/2015

A

115

 

Leksikologji e semantikë

29/06/2015

A

117

0900

Studimi i gjuhës: morfologji e frëngjishtes

23/06/2015

A

117

0900

Gjuhesi teksti(Analizë teksti) (B. Shingjergji, A. Riska)

17/06/2015

A

107

1100

Gjuhësi varacionale (sociolinguistikë) (M. Shopi, A. Riska)

11/06/2015

A

117

0900

 

Viti i tretë

Lënda

Data

Grupi

Salla

Ora

Letërsi bashkëkohore frënge

18/06/2015

A

115

0900

Histori e gjuhës shqipe (A. Riska, S. Gjoci)

24/06/2015

A

115

0900

Studimi i gjuhës (sintaksë)

30/06/2015

A

117

0900

Histori dhe kulturë e Francës

06/07/2015

A

115

0900

Stilistikë e frëngjishtes

11/07/2015

A

115

0900

 

Minivjeshte per studentet qe kane vetem 1 dhe 2 provime te pa shlyera 14, 16 korrik 2015

Diploma dhe provim formimi  24 korrik 2015

                    Pergj. Dep.                                                                  D E K A N I

        Prof.Asc.DrAlbert Riska                                                    Prof. Dr. Roland Gjini


Datat e provimeve, Master i shkencave ne gjuhesi

Viti i parë

Semestri i dyte  4 jave provime ne shtator 2015

 

 

Viti i dytë

Minivjeshte 05 korrik 2015 dhe 07 korrik 2015

Mikroteza  17 korrik 2015

 

 

 

                       Pergj. Dep.                                                                  D E K A N I

 

         Prof.Asc.DrAlbert Riska                                                    Prof. Dr. Roland Gjini

Datat e provimeve semestri i dyte dega Gjuhë-Letërsi

Viti i parë

Lënda

Data

Grupi

Salla

Ora

Fonetikë e gjuhës shqipe (M. Hasanaj, E. Gjata)

17/06/2015

ABC

117

0900

Letërsi botërore I, II (I. Stafa, E. Lumi)

24/06/2015

ABC

107

0900

Hyrje në shkencën e letërsisë (L. Boçi, E. Gugu)

10/07/2015

ABC

107

0900

Letërsi e Rilindjes (E. Lumi, N. Zhuri)

05/07/2015

ABC

117

0900

Shqipja standarde (L. Dauti, A. Xheka)

29/06/2015

ABC

117

0900

Viti i dytë

Lënda

Data

Grupi

Salla

Ora

Letërsi botërore e shek. XIX (R. Zekthi, K. Bylyku)

18/06/2015

A

115

0900

19/06/2015

B

115

15. 00

20/06/2015

C

115

0900

Letërsi moderne shqipe (B. Suta, V. Shingjergji)

11/07/2015

ABC

107

0900

Gramatikë e gjuhës shqipe (morfologji) (M. Karapinjalli, R. Luniku)

30/06/2015

ABC

107

0900

Leksikologji dhe semantikë (A. Ballhysa, E. Shingjergji)

06/07/2015

ABC

117

0900

Analizë teksti (B. Shingjergji, A. Riska)

25/06/2015

ABC

107

0900

Viti i tretë

Letërsi botërore e shek. XX

(R. Zekthi, K. Bylyku)

10/06/2015

A

111

0900

16/06/2015

B

111

0900

22/06/2015

C

111

0900

Histori e gjuhës shqipe (A. Riska, S. Gjoci)

10/06/2015

B

117

0900

16/06/2015

C

117

 

22/06/2015

A

117

 

Gramatikë e gjuhës shqipe (sintaksë) (R. Telhaj, A. Riska)

10/06/2015

C

115

0900

16/06/2015

A

115

 

22/06/2015

B

115

 

Gjuhësi e përgjithshme (T. Toska, J. Cungu)

04/07/2015

05/07/2015

A+1/2B

C+1/2B

115

9.00

Letërsi bashkëkohore shqipe (I. Yzeiri, E. Lumi)

30/06/2015

ABC

107

11.00

Minivjeshte per studentet qe kane vetem 1 dhe 2 provime te pa shlyera  07, 09 korrik 2015

diploma dhe prov. Formimi  20 korrik 2015  

                   Pergj. Dep.                                                                  D E K A N I

     Prof.Asc.Dr  Albert Riska                                                    Prof. Dr. Roland Gjini