Njoftim për organizim aktiviteti nga EMA

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) me mbështetjen e European Movement International dhe Programit Europe for Citizens. ju fton të merrni pjesë në aktivitetin Modeli Simulues i Institucioneve të BE-së 2017, që do të organizohet në kuadër të Muajit të Europës. Qëllimi i kësaj iniciative është rritja e njohurive të studentëve mbi vendimmarrjen dhe procedurat legjislative në institucionet e BE-së, si dhe përmirësimin e aftësive të tyre negociuese. Aktiviteti përmban një Trajnim mbi proceduarat, rregulloren e vendimmarrjes së Këshillit të Ministrave të BE-së, si dhe Komisionit dhe Parlamentit Europian (dt. 26 maj); dhe do të finalizohet më datë 2 qershor me Simulimin e Institucioneve, ku 60 studentët e përzgjedhur do të performojnë rolet e përcaktuara. Në përfundim të aktivitetit studentët do të pajisen me certifikata pjesëmarrjeje. Ndërkohë që 3 studentët e dalluar do të vlerësohen me çmim nga një juri e përbërë nga ekspertë të fushës së Integrimit Europian, përfaqësues të shoqërisë civile dhe fushës akademike. Tema e përzgjedhur për Modelin e institucioneve të BE-së, është mbi reduktimin e ndotjes së ajrit në BE.

Simulimi do të zhvillohet në gjuhën shqipe. Studentët duhet të jenë të paktën në vitin e tretë të nivelit të studimeve Bachelor, dega Drejtësi, Shkenca Sociale, Shkenca Komunikimi. Ftohen të marrin pjesë studentë nga universitetet publike dhe private si brenda Tiranës ashtu dhe nga qytete të tjera të Shqipërisë. Të gjithë të interesuarit luten të plotësojnë Aplikimin online që gjendet më poshtë: https://goo.gl/EQ5JeN

 Afati i fundit i aplikimit është data 24 maj 2017, ora 13:00.

Studentet e skualifikuar qe kane aplikuar per perjashtim nga tarifa e shkollimit

Shkarkoni infomacionin

Studentet perfitues nga tarifa e shkollimit

Shkarkoni informacionin

Për procedurën e përjashtimit nga tarifa vjetore e shkollimit për studentët që ndjekin studimet në vitin e I, cikli i parë me kohë të plotë, për vitin akademik 2016-2017

Shkarko pdf 

PRAKTIKË PËR PËRJASHTIM NGA PAGESA E TARIFËS SË SHKOLLIMIT “BACHELOR” - ME KOHË TË PLOTË - Viti I ( Parë)

Shkarkoni pdf

Formular për studentët, mbi opinionin për zbatimin e Ligjit të Arsimit të Lartë

Studentë të Universitetit të Elbasanit!

Ministria e Arsimit dhe Sportit me mbështetjen e UNDP Albania ka ndërmarrë një proces konsultimi me grupet e interesit me qëllim vlerësimin e rezultateve/problematikave të hasura gjatë zbatimit të ligjit për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor. Në kuadër të këtij procesi është hartuar një pyetësor i cili ka për qëllim të vjelë opinionin e studentëve që kryejnë studimet në Institucionet e Arsimit të Lartë me qëllim identifikimin e problematikave dhe pritshmërive të tyre në kuadër të përmirësimit të zbatimit të ligjit në fjalë. Për të plotësuar pyetësorin në fjalë mjafton të klikohet linku i mëposhtëm  të plotësohet pyetësori dhe në fund të klikohet kutia “Done”.

https://www.surveymonkey.com/r/8lhnrzt