Bursa per 2 studente te deges Ekonomi Turizem

Fakulteti Ekonomik i Universitetit te Elbasanit "Aleksander Xhuvani" ne bashkepunim me Universitetin e Szegedit, Hungari, ne kuader te nje projekti te perbashket ofrojne bursa per dy studente te deges Ekonomi Turizem per 5 muaj, 760 Euro ne muaj dhe 275 Euro per shpenzime transporti. Per me shume informacion klikoni ne ketu!

Projekt per mobilitete studentesh dhe stafi

Jemi te nderuar t'ju njoftojme se Universiteti i Elbasanit "Aleksander Xhuvani" eshte partner ne nje projekt fitues me Universitetin Aleksandru Ioan Cuza te Iasit ne Rumani. Ky projekt ofron mundesi per mobilitete studentesh dhe stafi administrativ dhe akademik nga universiteti yne drejt Rumanise. Per me shume informacion klikoni ne linkun e meposhtem.

Suksese ne aplikim!

https://erasmusplus.uaic.ro/

Konferenca e I-re Kombetare 4 Dhjetor 2015

Call for Papers

4th International Scientific Conference 13-14 November 2015

Call for Papers

Papers guidelines and instructions

Konferenca e 4-t Shkencore Nderkombetare 13-14 Nentor 2015

Call for Papers

Formati i punimeve

Organizohet Konferenca e 3-te Shkencore Nderkombetare

Fakulteti Ekonomik i Universitetit “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan, ka organizuar konferencën e trete me titull “Drejt tregut te perbashket

Read more...