Newsletter


Entrepreneurship and Local Economic Development in Albania, 
Kosovo and Macedonia

145061-Tempus-2008-UK-JPHES

Newsletter 2


Entrepreneurship and Local Economic Development in Albania,
Kosovo and Macedonia

145061-Tempus-2008-UK-JPHES

Programi i konferences

Shikoni pdf

Projekti Tempus - SATIS - Using local resources for micro regional development - sustainable agribusiness and tourism in the southern Balkans

(Project registration number: 159143-TEMPUS-HU-TEMPUS-JPCR)

Ky projekt synon të krijojë nivele të shumëfishta modulare studimi midis universiteteve maqedonase, shqiptare, kosovare, hungareze dhe italiane në fushat e agrikulturës së qëndrueshme, pyjeve, turizmit të qëndrueshëm dhe zhvillimit rural.

Read more...

Zhvillohet konferenca e dytë ndërkombëtare në Fakultetin Ekonomik

Read more...

Mini-konferenca shkencore e departamenteve te Ekonomiksit dhe te se Drejtes

Read more...