Rregullore e studimeve doktorale

Rregullore e studimeve doktorale

Temat e Doktoraturave


REGJISTRIMI I TEMAVE, VITI 2013

PROFILI GJUHËSI
1-    “Vështrim mbi gjuhën e sotme të politikës”, Lediona Lumi, udhëheqës shkencor prof.as.dr Abdulla Ballhysa
2-    “Anglicizmat, vendi dhe përdorimi i tyre në shqipen e shqiptarëve të Maqedonisë”, Majlinda Ismaili, udhëheqës shkencor prof.dr. Vilma Tafani
3-    “Një studim krahasues i foljeve lëvizore në gjuhën angleze dhe shqipe”, Shefqet Shyti, udhëheqës shkencor prof.dr. Vilma Tafani
4-    “Tiparet dalluese te leksikut shprehës në tragjedinë Makbeth”, Ornela Çoku, udhëheqës shkencor prof.dr. Emine Sadiku
5-    “Mbi kategorinë e kohës dhe mënyrës në foljet e gjuhës shqipe dhe gjermane”, Edesa Paheshti, udhëheqës shkencor prof.dr. Emine Sadiku
6-    “Terminologjia e urbanistikës në gjuhën shqipe”, Eva Papamihali, udhëheqës shkencor prof. dr. Hëna Pasho
7-    “Vlera kuptimore, kontekstore e foljes kallëzues në gjuhën shqipe”, Merita Balliçi, udhëheqës shkencor prof.dr. Mehmet Çeliku
8-    “Teksti i argumentues dhe karakteristikat e përftimit të tij në gjuhën shqipe”, Nertila Zani , udhëheqës shkencor prof.dr. Tomorr  Plangarica
9-    “Veti dhe veçanti të tipologjisë së tekstit në diskursin juridik në gjuhën shqipe”, Arlinda Muja, udhëheqës shkencor prof.dr. Tomorr Plangarica
10-    «L1,L2,L3,L4,L5 dhe dialogjikja te “Dimri i vetmisë së madhe” », Muhamet Dervishi, udhëheqës shkencor prof.dr. Xhevat Lloshi

PROFILI HISTORI
1.    “Kënga popullore qytetare e Elbasanit dhe vendi i saj në trashëgiminë tonë kulturore” Kastriot Tusha, udhëheqës shkencor prof. dr Roland Gjini
2.    “Epoka digjitale dhe zhvillimi i koleksioneve albanologjike”, Alda Pani-Biҫoku, udhëheqës shkencor prof. as. dr Kujtim Bevapi
3.    “Opinione të autorëve të huaj për Elbasanin dhe krahinat e tij”, Miranda Pila, udhëheqës shkencor prof.as.dr Kujtim Bevapi
4.    “Ikonografia në kishat bizantine e pasbizantine në Shqipërinë e Mesme” Ibrahim Zabzuni, udhëheqës shkencor prof.as.dr Ylli Cerova
5.     “Vallja dhe riti në terrenin etnokoreografik shqiptar”, Artan Ibërshimi, udhëheqës shkencor prof.dr Skënder Selimaj
6.    “Diplomacia shqiptare 1978-1991: vetizolimi dhe shanset e humbura”, Etleva Nita, udhëheqës shkencor prof.as.dr Pranvera Teli-Dibra
7.    “Kongresi i Dytë i Manastirit, si ngjarje historike e kulturore” Beneta Dhima, udhëheqës shkencor prof. dr Shaban Sinani
8.    “Kongresi i Dibrës i vitit 1909”, Besnik Bajrami, udhëheqës shkencor prof. dr Roland GjiniREGJISTRIMI I TEMAVE, VITI 2012

PROFILI GJUHËSI
1.     “Fjalia pyetëse në gjuhën shqipe”, Resul Telhaj, udhëheqës shkencor Prof. dr. Mehmet Çeliku.
2.     “Vëzhgime në leksikun e ligjërimit bisedor të të rinjve (mbështetur në materialet e mbledhura në qarkun e Elbasanit”, Entela Shingjergji, udhëheqës shkencor prof.as.dr. Abdulla Ballhysa.
3.     “Ligjërata politike dhe veçantitë e përvijimit të saj në gjuhën shqipe (këndvështrim pragmatik)”, Ardita Dylgjeri udhëheqës shkencor prof. dr. Tomorr Plangarica.
4.     “Vëzhgime mbi implikacionin semantik sociokulturor në leksikun e prozës së Martin Camajt”, Ledia Kazazi, udhëheqës shkencor prof. dr. Emine Sadiku.
5.     “Shprehja e marrëdhënieve shkakore në gjuhën shqipe dhe angleze”, Fabiana Velenca, udhëheqës shkencor Prof. dr. Vilma Tafani, prof.dr. Emine Sadiku.
6.     “Përqasje në kategoritë gramatikore midis gjuhës shqipe dhe angleze”, Rilind Mahmudi, udhëheqës shkencor prof.dr.Vilma Tafani.

PROFILI HISTORI
1.     “Zhvillimet kulturore në Elbasan në periudhën e viteve 1920-1939”, Ornela Pasmaqi, udhëheqës shkencor prof.as.dr. Kujtim Bevapi.
2.    “Figura e Dervish bej Biçakut dhe kontributi i tij në historinë e Shqipërisë dhe të Elbasanit”, Juliana Lloshi-Hasekiu , udhëheqës shkencor prof.dr. Liman Varoshi
3.    “Lef Nosi në jetën politike shqiptare të viteve 1900-1924”,  Enkeleda Agaçi-Nosi, udhëheqës shkencor prof.dr. Roland Gjini
4.     “Historiku i edukimit fizik dhe sportit në trevën e Elbasanit përgjatë gjysmës së parë të shek.XX”,  Edmond Biçoku, udhëheqës shkencor prof.dr. Roland Gjini dhe prof.as.dr. Bardhyl Misja
5.     “Përqasja e legjislacionit për trashëgiminë kulturore e natyrore dhe përvoja në qarkun e Elbasanit”, Erjona Hasa, udhëheqës shkencor prof.dr. Vilson Kuri.