Departamenti i Informatikës

Departamenti i Informatikës eshte departamenti me i ri i krijuar ne Maj 2014 si njesi baze mesimore-kerkimore prane Fakultetit te Shkencave te Natyres. Fillimet e tij i ka pasur ne lidhje me departamentin e Matematikes prane te cilit funksiononte seksioni i Informatikes. Krijimi i ketij departamenti erdhi si nje domosdoshmeri per shkak te zgjerimit dhe konsolidimit te lendeve te informatikes ne te gjitha fakultetet e tjera te UE si edhe te zhvillimeve te shpejta ne kete fushe. Departamenti synon ti pergjigjet dinamikes se ndryshimeve ne mjaft aspekte te Informatikes duke pasur objektiva te qarta ne funksion te menaxhimit dhe bashkepunimit si ne procesin mesimor dhe ate te kerkimit shkencor. 

Aktualisht Departamenti jep kontribut kryesisht në programet e studimit:

 • Bachelor në “Teknologjitë e Informacionit”;
 • Master Profesional në “Teknologjitë e Informacionit”.
 • Bachelor në  “Informatike Ekonomike”;
 • Master Profesional në “Informatike Ekonomike”.
 • Bachelor në  “Matematikë–Informatikë”;
 • Bachelor në  “Matematikë–Fizikë”;
 • Master i Shkencave në “Matematikë e Zbatuar”;
 • Bachelor në  “Fizikë Kompjuterike”;
 • Master Profesional në “Mësuesi për lëndët Matematikë-Fizikë, me profil minor në Informatikë”;
 • Master Profesional në Mësuesi për lëndët Matematikë-Informatikë, me profil minor në Fizikë”;

Departamenti është i organizuar në dy grupe mësimore kërkimore si më poshtë:

 1. Grupi mësimor kërkimor i sistemeve kompjuterike; 
 2. Grupi mësimor kërkimor i zhvillimit te software;

Lista e stafit akademik te brendshëm te Departamentit te Informatikës

Përgjegjës i Departamentit: Dr.-Ing. Elior VILA 

 1. Dr. Erind BEDALLI

 2. Dr. Rexhep RADA

 3. MSc. Piro PLLAHA

 4. MSc. Evald SERREQI

 5. MSc. Anisa VURMO


Pedagogë të ftuar në Departamentin e Informatikës 

 • Prof. Dr. Kozeta Sevrani

 

 Personeli ndihmës mësimor (laborant)

 • Julian Xheka