Departamenti i Biologjisë

Departamenti i Biologjisë funksionon në kuadrin e Fakultetit të Shkencave të Natyrës të Universitetit të Elbasanit. Ai ka qenë pjese e Departamentit të Biologji-Kimisë që është hapur rreth 40 vjet më parë. Në fillimet e tij ka qenë një filial me korrespondencë.

Aktualisht Departamenti jep kontribut kryesisht në programet e studimit:

 • Bachelor në Biologji - Kimi;
 • Shkollë e lartë jo universitare në Teknolog – Laborant;
 • Master i Shkencave në  Mbrojtje mjedisi;
 • Master Profesional në  Mësuesi për lëndët Biologji – Kimi, me profil minor në Edukim shëndetësor dhe mjedisor;

Departamenti është i organizuar në katër grupe mësimore kërkimore si më poshtë:

 • Grupi mësimor kërkimor i zoologjisë;
 • Grupi mësimor kërkimor i botanikës;
 • Grupi mësimor kërkimor i metodologjisë dhe teknologjisë së mësimdhënies;
 • Grupi mësimor kërkimor i teknologjisë dhe mbrojtjes së mjedisit;
 • Personeli ndihmës mësimor (laborant).

 Lista e stafit akademik të brendshëm të Departamentit të  Biologjisë

Përgjegjëse e Departamentit: Prof. as. Dr. Blerina PUPULEKU

 1. Prof. Dr. Ziso Thomollari

 2. Prof. Dr. Sotir Mali

 3. Prof. as. Dr. Peçi Naqellari

 4. Prof. as. Dr. Arefi Cake

 5. Prof. as. Dr. Jakov Oga

 6. Prof. as. Dr. Edlira Pajenga

 7. Prof. as. Dr. Silvana Turku

 8. Prof. as. Dr. Naxhije Hila

 9. Prof. as. Dr. Nikoleta Kallajxhiu

 10. Dr. Ermelinda Gjeta

 

 Pedagogë të ftuar në Departamentin e Biologjisë                              

 1. Prof. Dr. Mynyr Koni       

 

Personeli ndihmës mësimor (laborant)

 • Gezim Stafa           

 • Edmond Dauti 

 • Mitat Gjoni