Departamenti i Fizikës

Departamenti i Fizikës  e  ka nisur punën si pjesë e Departamentit të Matematikë-Fizikës në vitin 1971 në kuadër të Institutit të Lartë Pedagogjik dhe në vitin 1983 u nda si Departament i veçantë. Për shumë vite drejtimi kryesor i punës ka qenë forcimi i mësimdhënies në disiplinat fizike në shkollat parauniversitare.

Aktualisht Departamenti jep kontribut kryesisht në programet e studimit

 • Bachelor në Matematikë - Fizikë;
 • Bachelor në Fizikë Kompjuterike;
 • Bachelor në Teknologjitë e Informacionit;
 • Master Profesional në Mësuesi për lëndët Matematikë-Fizikë, me profil minor në Informatikë;
 • Master Profesional në Mësuesi për lëndët Matematikë-Informatikë, me profil minor në Fizikë;

 Departamenti është i organizuar në tre grupe mësimore kërkimore si më poshtë:

 • Grupi mësimor kërkimor i fizikës së përgjithshme dhe teorike;
 • Grupi mësimor kërkimor i fizikës së aplikuar;
 • Grupi mësimor kërkimor i metodologjisë dhe teknologjisë së Mësimdhënies;
 • Personeli ndihmes mësimor (laborant)

Lista e stafit akademik të brendshëm të Departamentit të Fizikës

Përgjegjëse e Departamentit: Dr. Blerina PAPAJANI

 1. Prof. Dr. Jani Dode

 2. Dr. Luan Kola

 3. Dr. Genti Progri

 4. Dr. Daniela Halili

 5. Doc. Kozeta Dervishi

 6. MSc. Artan Llozana


Personeli ndihmes mësimor (laborant)

 • Çlirim Shkalla           

 • Artan Shqerra