Departamentet

FSHE përbëhet nga 5 departamente dhe 1 qendër e kërkimit shkencor

  1. Departamenti i Metodologjisë së Mësimdhënies
  2. Departamenti i Edukimit Qytetar
  3. Departamenti i Psikologjisë
  4. Departamenti i Shkencave Sociale
  5. Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sportit
  6. Qendra për Kërkimin dhe Zhvillimin në Edukim

Aktualisht, FSHE është një nga fakultetet më të mëdha të Universitetit të Elbasanit dhe numëron rreth 6000 studentë të regjistruar në total, në tërë programet e studimit.