Biblioteka Online

Biblioteka online

Studentët dhe stafi akademik i Universitetit "Aleksandër Xhuvani "Elbasan do të kenë akses të përdorin publikime online nga "Oxford Online Journals", duke përdorur kompjuterat e qendres kërkimore shkencore ne kampusin qendror.Përvec kesaj nisme (e cila përfundon në fund të nëntorit) studentët dhe stafi mund të përdorin bibliotekat e tjera onlina , të cilat ndodhen në të majtë të faqes. 

 <--